Doe mee met onze Nederlandse Cardano Bitterbal Stakepool (Ticker BITB)

Wat is Cardano?

Cardano is in 2017 opgericht en werd gepresenteerd en de naam van deze blockchain is vernoemd naar de 16e eeuwse italiaanse wiskundige Gerolamo Cardano. Cardano is een gedecentraliseerde blockchain dat gebruikt maakt van zogenoemde smart contracts. Cardano is de eerste blockchain die volledig is gebouwd op basis van peer-reviewed onderzoek.

Bekijk je liever een video? Bekijk dan onderstaande video. Wij leggen alles aan je uit

Belangrijkste punten in dit artikel:

 • Cardano is een layer one blockchain. Een platform die zich voornamelijk richt op het neerzetten van een netwerk om decentrale apps op te bouwen. (DAPPS)
 • Cardano is gebouwd in vijf stadia namelijk: Foundation (Byron), Decentralisation (Shelley), Smart Contracts (Goguen), Scaling (Basho) en governance (Voltaire).
 • Het hart van Cardano heet het Ouroboros consensus protocol, het beste proof of stake model tot op heden
 • De munt van Cardano heet ADA
 • Cardano is een gedecentraliseerde blockchain met meer dan 3000 stakepools.

Oprichting van Cardano

Cardano is gebouwd door het bedrijf IOHK/IOG (Input Output Hong Kong / Global). De oprichter van het bedrijf IOHK is Charles Hoskinson. Voor dat Charles aantrad als CEO van IOHK, was Charles een van de medeoprichters van Ethereum in 2013. Echter was Charles na een jaar alweer vertrokken door een intern conflict of Ethereum een commercieel project moest worden of niet. Charles was er van overtuigd dan Ethereum commercieel moest worden. De andere oprichter Vitalkik Buterin vond van niet en zag Ethereum als non-profit.

Nadat Hoskinson Ethereum had verlaten, werd hij benaderd door een eerdere collega Jeremy Wood om samen een nieuw project op te zetten genaamd IOHK met als belangrijkste project ‘Cardano’. Een openbare blockchain die verder gaat dan puur finance om echte sociale verandering teweeg te brengen.

Waarom kiezen voor Bitterbalpool (Ticker: BITB)?

 • Verdien zonder risico 5% rendement op je Cardano.
 • Help mee armoede in Nederland te verslaan, wij doneren 25% van onze eigen pool opbrengsten aan de Nederlandse voedselbank.
 • Stakepool met Nederlandstalige support.
 • Wij investeren in de verdere adoptie van Cardano in Nederland door het bieden van duidelijke informatie over blockchain en crypto.
 • Professionele en betrouwbare dedicated servers verspreid over meerdere locaties in de wereld. Lees meer over onze servers

Missie van Cardano

Wanneer je de website van Cardano opent, zie je het al staan ‘Making The World Work Better For All’. Cardano is een project dat zich richt op de tereinen waar blockchain de grootste successen kan hebben. In ontwikkelingsgebieden van deze wereld heersen momenteel de grootste problemen die kunnen worden opgelost door blockchain.

Voorbeelden van deze problemen zijn bijvoorbeeld de beperkte mogelijkheid om een bankrekening te openen en waarde op een veilige manier op te slaan. Een ander voorbeeld is ook bijvoorbeeld het registreren van eigendommen zoals vastgoed.

In Nederland hebben we voor al deze problemen oplossingen in de vorm van een notaris of een bank. Maar in andere gebieden op deze wereld is het minder goed geregeld. Vandaar dat Cardano zich in beginsel richt op deze gebieden.

Het is echter de verwachting dat wanneer het lukt om deze economieën op de blockchain te krijgen, andere delen van de wereld snel zullen volgen. Dit komt doordat wanneer een economie op de blockchain komt er dusdanig grote veranderingen zullen komen met betrekking tot de efficiëntie. Dat andere landen in rap tempo zullen gaan volgen.

De missie van Cardano is dan ook om een gelijk speelveld te realiseren voor alle mensen op deze aarde. Voor de blockchain is iedereen gelijk en heb je geen last van corruptie en wantrouwen. Iemand in Zuid Afrika kan in theorie geld lenen van iemand in Rusland voor het kopen van een huis in China zonder dat deze drie partijen elkaar ooit hebben gesproken en zonder tussenkomst van enig tussenpersoon als een makelaar of een notaris.

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Cardano is een blockchain die volledig is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Alle methodieken binnen Cardano en keuzes die zijn gemaakt in de architectuur van de blockchain zijn wetenschappelijk getest voordat deze zijn ontwikkeld. Dit maakt het ontwikkelingsproces van Cardano langzamer, maar zal deze op de langere termijn winnen op basis van prestaties.

Roadmap van Cardano

De roadmap van Cardano is opgesplits in vijf verschillende periodes. Deze hebben allemaal een apart thema wat centraal staat in de creatie van de blockchain. Wij leggen graag voor je uit per periode wat er op de planning staat. Indien je nog niet genoeg kennis hebt over de werking van een blockchain of wat cryptovaluta’s zijn, dan kun je beter eerst een van de volgende blogs lezen

Byron tijdperk

In 2015 begon het verhaal van Cardano. In deze periode stond het neerleggen van de fundering voor de verdere ontwikkeling van de blockchain centraal. Het doel van Cardano was om de volgende drie strategische uitdagingen aan te gaan namelijk; schaalbaarheid, interoperabiliteit (de mate om de blockchain samen te laten werken met andere partijen) en duurzaamheid. Cardano is een blockchain die volledig is gerealiseerd op basis van academisch onderzoek. In 2017 was het dan zo ver dat de eerste versie van Cardano werd uitgebracht.

In 2017 was het eerste moment dat kopers en verkopers de cryptovaluta ADA konden kopen en verkopen. Deze munt ADA is vernoemd naar de revolutionaire programeur Ada Lovelace. Ada draait op het eerste proof of stake protocol met de naam Ouroboros. Dit protocol is een wiskundig bewezen beveiligd protocol.

Tijdens het Byron tijdperk is ook de Daedalus wallet in het leven geroepen, dit is Cardano zijn officiele eigen Cardano wallet, gemaakt door IOHK zelf. Daarnaast is in deze periode ook de Yoroi wallet uitgebracht. Deze is ontwikkeld door partnerbedrijf EMURGO.

Het Byron tijdperk ging er voornamelijk over het verspreiden van het idee van Cardano en het neerzetten van de basis om verder op uit te bouwen.

Shelley tijdperk

Tijdens het Shelley tijdperk, stond decentralisatie van de blockchain centraal. Decentralisatie is namelijk cruciaal om de blockchain op langer termijn levensvatbaar te houden. Decentralisatie is gestimuleerd door de introductie van het staking principe. Cardano is een proof of stake netwerk. Heel anders dan de Proof of work blockchains die tot die tijd de kroon spande. Proof of stake is een andere consensus methode waarbij iedere bezitter van Cardano zijn stake (ADA) kan delegeren aan een stakepool. Tijdens deze periode zijn het aantal stakepools dat op de blockchain draaide enorm toegenomen. Hierdoor is het Cardano netwerk verschoven van een blockchain die wordt gedraaid op centrale plaats, naar een blockchain die gebruikt wordt decentraal.

Aan het einde van het Shelley tijdperk is Cardano het meest gedecentraliseerde netwerk. De verwachting was dat rond het einde van het Shelley tijdperk ongeveer 1000 stakepools zouden deelnemen. Op het moment van schrijven (2021) zijn dat er meer dan 3000. Andere grote blockchains hebben vaak minder dan 10 miningpools.

Naast dat het Cardano netwerk vele malen meer gedecentraliseerd is ten opzichte van veel andere blockchains, gebruikt het hele netwerk veel minder energie ten opzichte van andere grote blockchains zoals Ethereum en Bitcoin. Zo gebruikt de Cardano blockchain de hoeveelheid energie van een huis. Dit in vergelijking met Bitcoin dat bijvoorbeeld de hoeveelheid energie verbruikt van een klein land.

Goguen tijdperk (heden)

Binnen het Goguen tijdperk draait het voornamelijk om de introductie van smart contracts. De basislaag is gerealiseerd tijdens het Byron tijdperk. Daarnaast is het netwerk gedecentraliseerd tijdens het Shelley tijdperk. Tijdens het Goguen tijdperk draait het voornamelijk om het uitrollen van Smart Contracts waarmee de Cardano blockchain functioneel kan worden gebruikt.

Goguen maakt namelijk ruimte voor de introductie van gedecentraliseerde applicaties. Andere ontwikkelaars kunnen vanaf dit moment software bouwen boven op de Cardano blockchain. Naast de introductie van Smart Contracts, is het tijd om de blockchain gereed te maken voor een aantal nieuwe programmeertalen zodat meer ontwikkelaars kunnen gaan bouwen op Cardano. Zo wordt Plutus uitgerold als programmeertaal en daar bovenop Marlowe. Via Marlowe krijgen niet technische mensen de kans om een smart contract te bouwen op de Cardano blockchain. Dit wordt dan ook gerealiseerd via de Marlowe Playground.

Ook nieuw in het Goguen tijdperk is de introductie van de Cardano native valuta’s. Met deze nieuwe mogelijkheid is het voor ontwikkelaars mogelijk om een eigen token te bouwen bovenop de Cardano blockchain. Zo is het mogelijk om andere bezittingen in de Cardano wallet te bewaren buiten alleen ADA.

Basho

Binnen Basho is het tijd voor een periode van optimalisatie, verbetering en het vergroten van de schaalbaarheid van het netwerk. Tijdens deze periode staat de groei van het netwerk centraal. Hierbij wordt voornamelijk ingezet op het vergroten van het aantal transacties die binnen een tijd op het netwerk kunnen gedaan worden en het introduceren van zogenaamde side chains. Side chains zijn losse blockchains die samenwerken met de basislaag voor het vergroten van de schaalbaarheid op de basislaag. Hierbij wordt een grote hoeveelheid werk vanuit de basislaag verplaatst naar de sidechains. Daarnaast kunnen sidechains ook worden geïntroduceerd om bepaalde experimentele nieuwe blockchains in te zetten zonder dat de basislaag hierdoor wordt aangetast.

Terwijl de basislaag van Cardano nog steeds gebruik zal maken van het UTXO model, is er op de sidechains ruimte voor andere accounting modellen zoals het account based model. Het resultaat hiervan zal zijn dat Cardano met steeds meer andere blockchains kan gaan verbinden op termijn.

Kortom, door het Basho tijdperk wordt Cardano een van de meest snelle, duurzame en flexibele blockchains die er bestaan.

Voltaire

Binnen het Voltaire tijdperk zal er in worden gezet op het overdragen van het systeem van zijn grondleggers naar een zelf onderhoudend systeem. Met de introductie van een stem systeem en een eigen kas. Op deze manier zal er kunnen worden gestemd over de toekomst van het netwerk en de distributie van ontwikkelingsgelden. Op deze manier wordt Cardano volledig overgedragen aan de ADA bezitters en kunnen deze stemmen met hun ‘stake’.

Om deze ontwikkelingen binnen het netwerk te kunnen financieren moet er ook worden gedacht aan de ontwikkeling van een kas systeem. Hierbij zal een fractie van de transactiekosten automatisch worden gereserveerd voor het investeren in ontwikkelingen. Wat deze ontwikkelingen dan zijn, kunnen de stakeholders periodiek over stemmen.

Nadat het Voltaire tijdperk volledig is uitgerold, zal Cardano volledig in de handen zijn van de aandeelhouders en hierdoor net zo gedecentraliseerd als bijvoorbeeld een andere volledig decentraal netwerk zoals Bitcoin. Alleen dan met alle functionaliteiten van een zelf onderhoudende blockchain.

Proof of stake blockchain

Cardano is een proof of stake blockchain. Dit houdt in dat er op basis van een steekproef wordt gewogen welke partij het volgende block aan de blockchain gaat toevoegen. Proof of stake is een verbeterde versie van het Proof of work consensusmodel zoals gebruikt wordt in Ethereum en Bitcoin. Wanneer je meer wilt weten over Proof of stake vs Proof of work kun je eens een kijkje nemen op de pagina ‘Wat is blockchain’.

Kortgezegd is Proof of stake een verbeterde manier om consensus te realiseren en om transacties te valideren. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar de prestaties van een blockchain in combinatie met de mate aan decentralisatie. Proof of stake lijkt dit op te lossen door een grote mate van decentralisatie te bieden in combinatie met een hoge prestatie.

Het Ouroboros protocol

Het consensusmodel binnen Cardano heet het Ouroboros protocol. Dit protocol is uitgebracht in de Shelley periode en dient ervoor om een selectie te maken welke pool (slotleader) het volgende block mag toevoegen aan de blockchain. Dit systeem verdeeld tijd in periodes van 5 dagen. Deze periode noemen we binnen Cardano een Epoch. Binnen elke Epoch worden blocks geproduceerd. Kortgezegd wordt er per block een soort loterij gehouden wie het volgende block mag produceren.

Daar tegenover hebben we stakepools. Dit zijn nodes die 24/7/365 het Cardano netwerk controleren en transacties goedkeuren. Iedere ADA bezitter kan zijn stake delegeren aan een stake pool en hiermee meeprofiteren van de stake opbrengsten van deze pool. Als je ADA staked, houdt dit niet in dat je deze niet meer ervan af kan halen of dat je deze niet meer in eigen bezit hebt. Het gaat hierbij om een aparte sleutel die is gekoppeld aan je wallet. Niet je ADA zelf.

Elke pool maakt hierbij kans om het volgende block te produceren. Echter wordt er wel onderscheid gemaakt tussen pools met veel ADA ten opzichte van pools met weinig ADA. Maximaal kan er 67 miljoen ADA in een pool worden gestopt. Vanaf dat moment krijgt deze pool niet meer voordeel ten opzichte van kleinere pools in dit systeem. Op deze manier zorgt het protocol dat het netwerk gedecentraliseerd blijft en dat niet te veel mensen in een en dezelfde pool staken.

Door te staken help je dus om het netwerk te decentraliseren en verdien je daarnaast ook nog extra ADA. Deze ADA wordt elke 5 dagen aan het einde van een Epoch uitbetaald aan je wallet. Veel mensen zullen wel eens hebben gehoord van Bitcoin mining. Dit is hetzelfde principe, echter is deze manier veel meer energie efficiënt doordat er op voorhand een pool wordt gekozen die het volgende block mag toevoegen. Dit ten opzichte van in Bitcoin waar alle computerkracht tegelijk wordt ingezet om het volgende block te vinden.

Wil je meer weten over staking, dan hebben we een apart artikel voor je gemaakt -> Wat is staking. Wil je meer weten over de technische werking van het Ouroboros protocol, kun je eens kijken naar de volgende video:

Cardano en digitale identiteit

Voor de toekomst ziet Cardano geen succesvolle blockchain zonder het implementeren van een digitale identiteit. Dit houdt in dat je zelf weer eigenaar wordt van je eigen persoonsgegevens en deze op een veel vrijere manier kunt delen.

Wanneer we het belang van een digitale identiteit willen uitleggen, is het belangrijk om te kijken naar hoe DEFI momenteel in elkaar steekt en dan voornamelijk gericht op lenen en uitlenen.

Momenteel is het mogelijk om een lening aan te gaan via een van de gedecentraliseerde apps op Cardano of andere blockchains. Hierbij leen je crypto of stablecoin van een andere partij. De voorwaarden van deze lening worden vastgelegd op de blockchain. Echter hebben we hier momenteel te maken met een probleem. Wanneer je er voor kiest om een lening af te sluiten, vragen geldverstrekkers op dit moment om extreem hoge aanbetalingen voor het plaatsen van de lening. Doordat deze lening op de blockchain is vastgelegd, weet de persoon die het geld ter beschikking stelt, niet met wie ze te maken hebben.

Wanneer je een lening afsluit bij een bank, bekijkt de bank je persoonlijke situatie. Welke schulden heb je momenteel? Wat is je inkomen? Hoeveel spaargeld heb je? Dat zijn zaken die we op dit moment niet op de blockchain kunnen valideren.

Hier komt dan ook digitale identiteit ter sprake. Hoe gaat dit dan in zijn werk zou je denken? Het is simpel. Via verschillende applicaties kun je een digitale identiteit aanmaken op de blockchain. Je staat op dat moment niet met voor en achternaam geregistreerd maar met een blockchain maar je data is versleuteld opgeslagen op de blockchain. Je kunt je data dan delen met de instanties waar jij voor kiest.

Zo kun je bijvoorbeeld je crypto wallet koppelen aan je digitale identiteit. Een instantie kan op die manier zien, hoeveel geld je op je wallet hebt staan, welke andere leningen er zijn gekoppeld aan je digitale identiteit en welke inkomsten en andere kosten je hebt. Op deze manier kan een kredietverstrekker met meer vertrouwen een lening uitschrijven tegen lagere rentes en lagere aanbetalingen.

Dit zorgt er voor dat DEFI beschikbaar is voor een grotere groep mensen. Voornamelijk voor mensen waar een identiteit en bankrekening moeilijk te verkrijgen zijn. Denk bijvoorbeeld aan veel gebieden in Afrika waar mensen vaak niet geregistreerd zijn of een identiteit hebben maar wel een smartphone bezitten die verbonden is aan mobiel internet. Op deze manier zorgt dit systeem ervoor dat veel financiële diensten beschikbaar worden voor mensen die daar momenteel nog geen mogelijkheden voor hebben.

Dit principe wordt ook wel REALFI genoemd en is iets waar Cardano momenteel veel op inzet door projecten als ATALA PRISM. Zo heeft Cardano reeds een studentenregistratiesysteem gebouwd voor Ethiopia. Daarnaast is Cardano een samenwerking aangegaan met World Mobile om op meer plekken ter wereld mensen te verbinden met het internet.

Decentralisatie in Cardano

Een van de belangrijkste factoren voor het netwerk op langer termijn is in welke mate het netwerk is gedecentraliseerd. Decentralisatie kunnen we op twee verschillende manieren benaderen. Zo kunnen we kijken naar de verdeling van de tokens onder de ADA holders. Daarnaast kunnen we kijken naar de hoeveelheid stakepools het netwerk telt.

Stakepools

Op het moment van schrijven draaien er ongeveer 3000 stakepools op het Cardano netwerk. Dit maakt Cardano de meest gedecentraliseerde blockchain die er bestaat. Dit zijn namelijk 3000 nodes verdeeld wereldwijd die continu de Cardano blockchain controleren op fouten en waar nodig transacties goedkeuren of afkeuren.

Hoe kies je een stakepool?

Er zijn ontelbaar verschillende manieren te bedenken over hoe men een keuze maakt voor een stakepool. Zo wordt ook aangemoedigd voor stakepools om zichzelf te onderscheiden. Dit verschilt dan ook per stakepool. Zo zijn er stakepools die zich op een bijzondere manier inzetten om het verhaal van Cardano verder te verspreiden of zijn er pools die bijvoorbeeld een deel van de pool opbrengsten doneren aan een goed doel. Daarnaast zijn er ook pools die zich richten op het leveren van maximale opbrengsten. De keuze is aan jou!

Door je ADA te delegeren aan een kleinere stakepool, help je mee met het decentraliseren van het netwerk. Door kleinere pools te steunen, zorg je dat er nog meer nodes online komen op het netwerk. Hierdoor wordt het netwerk steeds veiliger. Een kleinere stakepool geeft wellicht minder consistente beloningen maar wanneer er door deze pool een nieuw block wordt geproduceerd, worden deze dan ook verdeeld met een kleinere groep mensen waardoor de beloningen wel groter zijn.

Waarom kiezen voor Bitterbalpool (Ticker: BITB)?

 • Verdien zonder risico 5% rendement op je Cardano.
 • Help mee armoede in Nederland te verslaan, wij doneren 25% van onze eigen pool opbrengsten aan de Nederlandse voedselbank.
 • Stakepool met Nederlandstalige support.
 • Wij investeren in de verdere adoptie van Cardano in Nederland door het bieden van duidelijke informatie over blockchain en crypto.
 • Professionele en betrouwbare dedicated servers verspreid over meerdere locaties in de wereld. Lees meer over onze servers

Smart Contracts

Zoals besproken in de Roadmap staat binnen het Goguen tijdperk Smart Contracts centraal. Zoals eerder uitgelegd in het onderdeel ‘wat is blockchain’ zijn smart contracts programmeerbare tokens waarin afspraken over transacties kunnen worden vastgelegd. Transacties kunnen breed worden geïnterpreteerd als uitwisseling van goederen, diensten en andere vormen van waarde.

In september 2021 werden Smart Contracts geïntroduceerd op de Cardano Blockchain. Vanaf dat moment was het dus mogelijk om externe diensten te bouwen boven op de Cardano blockchain en deze op een decentrale manier op te slaan en te verifiëren. De apps die worden gebouwd op Cardano noemen de Dapps. Deze dapps fungeren als een externe laag op de Cardano blockchain. Voorbeelden hiervan zijn: Gedecentraliseerde marktplaatsen, leen en uitleendiensten en andere gedecentraliseerde financiële producten.

eUTXO vs Account based

Binnen blockchain smart contracts wordt er momenteel gebruik gemaakt van 2 verschillende type boekhoudmodellen. Cardano gebruikt het ‘Extended Unspend Transaction Output’ model. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ethereum, dat het ‘Account Based Model’ gebruikt.

Om de verschillen tussen deze twee modellen goed te begrijpen moet je genoeg kennis hebben van boekhouden en programmeren. We proberen de verschillen kort uit te leggen.

Het eUTXO model, is hetzelfde model dat wordt gebruikt in Bitcoin en is in veel gevallen te vergelijken met cash. Je kunt je Cardano wallet het beste interpreteren als een portemonnee vol met briefjes en muntjes. Wanneer Pietje 27 euro moet betalen aan Jantje en in zijn portemonnee zitten twee briefjes van 20 en een briefje van 10, geeft hij 30 euro (1x 20 en 1x 10) en krijgt 3 euro terug. Deze 3 euro gaat terug in de portemonnee van Pietje. Pietje heeft nu in totaal nog 23 euro in zijn portemonnee (1x 20 en 1x 3). Wanneer pietje op een later moment. Wanneer Pietje later naar de supermarkt gaat en 22 euro moet afrekenen, Geeft hij 1x 20 en 1x 3. Pietje ontvangt van 1 euro terug. Deze 1 euro noemen we een Unspend Transaction Output.

Een voordeel van deze manier is dat de output van een transactie op voorhand duidelijk is. Dit is dan ook het grootste verschil met het account based model.

Bij het account based model (zoals gebruikt in Ethereum) is dit niet zo geregeld. Het account based model is meer vergelijkbaar met hoe de banktransacties registreert. Twee partijen gaan een overeenkomst aan en het is nog onduidelijk wat de uitkomst gaat zijn. Zo is het smart contract niet opgenomen in de overeenkomst.

Over het algemeen wordt het account based model als makkelijker ervaren voor ontwikkelaars van applicaties. Echter heeft het account based model ook meer gevaren voor fouten en hacks. Daarnaast is het moeilijk om op voorhand te weten wat de uitkomst gaat zijn van de transactie. Dit is dan ook de reden dat de kosten voor het account based model enorm hoog oplopen.

Schaalbaarheid van Cardano

Een belangrijk aspect van blockchain is de schaalbaarheid. Hoe veel transacties kan een blockchain produceren in welke tijd tegen een stabiel netwerk zonder uitval.

Momenteel is dit dan ook een factor waar voornamelijk veel beginnende investeerders op inzetten. Echter zijn er binnen het ontwerp van de blockchain verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden voor het realiseren van een (vergrote) schaalbaarheid. In dit stukje bespreken we een aantal plannen voor Cardano schaalbaarheid. Schaalbaarheid is belangrijk om te blockchain voor te bereiden op de grote adoptie van blockchain in ons dagelijks leven.

Hydra en 2e laag blockchain oplossingen

Zoals eerder besproken in het stuk ‘wat is crypto’, is het mogelijk om een 2e laag te bouwen bovenop een basislaag. Dit noemen we dan ook even afgekort een L2 blockchain. Het L2 blockchain heeft een bepaald doel. Zo worden L2’s vaak gebruik voor het verder opschalen van het aantal transacties of om een bepaalde functie uit te besteden vanuit de basislaag.

Nadat smart contracts volledig zijn geimplementeerd op het Cardano Netwerk, is het tijd voor een volgende stap. Zoals af te lezen op de Roadmap is het tijd voor schaalbaarheid. Binnen deze schaalbaarheid, maakt Cardano gebruik van een eigen ontwikkelde L2 oplossing genaamd ‘Hydra’.

Hydra heeft als doel om een groot aantal transacties van de basislaag te verplaatsen naar de 2e laag. Hydra zal echter niet worden losgekoppeld van de basislaag en transacties zullen dan ook direct op de basislaag worden gedaan met bijna geen kosten. Daarnaast zal Hydra dezelfde smart contracts, scripts bevatten als op de basislaag. Dit heeft als voordeel dat er niet direct met de basislaag dient te worden geconsolideerd.

Het grote verschil hierin met bijvoorbeeld Ethereum is dat Hydra dus alle scripts en smart contracts bevat die ook op de basislaag staan. Ethereum wordt momenteel over het algemeen geschaald door middel van externe blockchains. Deze combineren transacties en consolideren deze met de basislaag. Dit geeft echter problemen doordat de smart contracts niet op de L2 aanwezig zijn. Daarnaast heeft dit als gevaar dat men op termijn niet meer consolideerd op de basislaag maar puur en alleen werkt met de (vaak) meer gecentraliseerde L2.

Sidechains

Binnen sidechains is het mogelijk om specifieke applicaties te bouwen voor specifieke doeleinden. Zo kun je bijvoorbeeld een sidechain bouwen voor betalingsverkeer, NFT’s, Defi en deze laten consolideren met de basislaag. Op deze manier wordt ook het ontwikkelen van bijvoorbeeld Cross chain tokens steeds gemakkelijker.

Cardano Native Tokens

Gelijk aan bijvoorbeeld de Ethereum Blockchain, is het mogelijk om Cardano Native Tokens te realiseren op de blockchain. Dit houdt in dat je een eigen token kunt realiseren die draait op de Cardano blockchain.

Tot op heden draaien de meeste native tokens op het Ethereum netwerk. Deze tokens noemen we ERC-20 tokens. Echter heeft het Ethereum netwerk een groot nadeel. Zo kan werkt een native Ethereum token door middel van een smart contract met de blockchain. Het nadeel hiervan, is dat er elke keer kosten moeten worden gemaakt wanneer een token consolideert met de basislaag (Ethereum). Dit is dan ook de reden waarom de kosten voor het Ethereum netwerk zo hoog oplopen (gas fees).

Native tokens op Cardano maken geen gebruik van een smart contract. Dit zorgt er dan ook voor dat deze tokens tegen geen kosten gebruik kunnen maken van de blockchain. Daarnaast kunnen deze native tokens gebruik maken van de veiligheid en betrouwbaarheid van de Cardano blockchain. Daarnaast is het mogelijk om in een transactie, naast ADA ook native tokens te versturen. Tegen dezelfde kosten.

ERC20 Converter

Zeer binnenkort zal de ERC20 converter worden uitgerold op het Cardano netwerk. De ERC20 converter is een brug tussen de het Ethereum netwerk en het Cardano netwerk waarmee bestaande ERC20 tokens kunnen verhuizen van Ethereum naar Cardano. Hiermee kunnen deze tokens dan ook gebruik maken van de voordelen van het Cardano netwerk tegen lagere of geen kosten.

Cardano Community

Laatste maar zeker niet het minste is de Cardano Community. Cardano is een blockchain die zich door middel van wetenschappelijk onderzoek, inzet om onze wereld eerlijker te maken door een gelijk speelveld te realiseren voor iedereen. Dit verhaal trekt ook heel veel mensen binnen de crypto community aan. Vandaar ook dat de Cardano Community de meest loyale groep is binnen crypto. Dit is dan ook af te lezen aan

Verschillen tussen Cardano en andere blockchain

Beginnend aan dit stuk geven we even een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de Cardano blockchain en andere crypto zoals Ethereum. Zo heb je een overzicht wat je in dit artikel hebt kunnen lezen.

 • Cardano is een blockchain die volledig is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek
 • Cardano is een proof of stake netwerk, dit in vergelijking tot Proof of work, gebruikt dit vele malen minder energie en is het ook sneller en meer kosten efficiënt
 • Cardano is een netwerk dat zich inzet op het realiseren van een gelijkwaardig speelveld voor iedereen ter wereld en financiële inclusiviteit.
 • Cardano’s smart contracts zijn gebouwd op het eUTXO accounting model
 • Iedereen kan meedoen met het verder decentraliseren van het netwerk door te staken in een Cardano stakepool
 • Cardano is een blockchain die zich erg inzet voor de ontwikkeling van een digitale identiteit op de blockchain.

Governance

Als laatste fase in de ontwikkeling van Cardano (Voltaire), staat Governance op het programma. Governance houdt in op welke manier de blockchain moet worden bestuurd op het moment dat de hoofdontwikkelaars dit loslaten. Hierbij hebben de houders van ADA stemrecht in wat er in de toekomst gaat gebeuren met de blockchain. Project Catalyst is hier een voorbeeld van.

Project Catalyst is een jaarlijkse geld inzamelingsronde waarbij voor iedere transactie een fractie opzij wordt gezet om op die wijze een budget vrij te maken voor toekomstige ontwikkelingen op de blockchain.

Tot slot

Dit was een lang artikel waarin wij alle verschillende aspecten van de Cardano blockchain in hebben beschreven. Wellicht heb je vragen hier over, laat het ons dan weten en deel je vraag via social media. De wereld van blockchain veranderd erg snel en mogelijk zijn er bepaalde bepalingen in dit artikel alweer achterhaald. Laat in dat geval een reactie achter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy